BLOMUS
Üzlet és bemutatóterem

1067 Budapest Eötvös u. 26/b
06.20.343.7570

Adatvédelmi tájékoztató


Hatályban: 2012. január 1.

Inox-Life Kft (1067 Budapest Eötvös u. 26/b.) által üzemeltetett www.blomus.hu honlap tulajdonosa, mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, azokat bizalmasan kezeli, és minden olyan technikai intézkedést megtesz, mely garantálja az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Inox-Life Kft az ügyfél kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, és feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Társaságunk csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást.

Társaságunk a honlap látogatóiról az alábbi adatokat kapja automatikusan:

A látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, megtekintett oldalak.

Ezeket az adatokat kizárólag a forgalom analizálása szempontjából dolgozza fel, a trendek és a statisztikai információk nyomon követése céljából.

A képződött adatokat semmilyen olyan más adathoz nem köti, mely alapján a látogató személyesen azonosítható lenne. A honlap nem alkalmaz cookie-t.

A keletkezett adatokat 12 hónap után törli.

www.blomus.hu oldalairól a látogatók önkéntesen írhatnak levelet, küldhetnek információt, feliratkozhatnak hírlevélre. A hírlevélre feliratkozáshoz kizárólag a felhasználó nevének és e-mail címének megadása szükséges.

Kapcsolatfelvétel a látogató önkéntes hozzájárulásával történik. Látogató a megadott személyes adatok törlését bármikor kérheti e-mailben, telefonon, vagy postai úton.

Adatkezelő a látogató e-mail címét, a levél tárgyát, tartalmát, beérkezésének időpontját és a látogató által megadott egyéb adatokat kezeli.

Az adatok a beérkezés után 1 évvel kerülnek törlésre.

Az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez az érintett látogató személyes adatai szükségesek. Adatkezelő azokat a személyes adatokat kezeli, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek.

Az adatok a beérkezés után 1 évvel kerülnek törlésre.

Inox-Life Kft honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A honlapon levő cikkek tartamát más honlapon csak akkor lehet felhasználni, ha vele együtt szerepel a forrás elérhetősége.

A honlap egyes részeit a látogató kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.

www.blomus.hu honlap tartalmaz olyan hivatkozást, mely külső szolgáltató weboldalára vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért Adatkezelő nem felel.

Tájékoztatjuk mindazokat, akiknek személyes adatait a Inox-Life Kft önkéntesen megadott hozzájárulásuk alapján, közvetlen megkeresések céljából kezeli, hogy ezen hozzájárulásuk visszavonására bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken – neve és e-mail címe megadásával – lehetőségük van.

Cím: Inox-Life Kft. 1067 Budapest Eötvös u. 26/b.
Tel./fax.: 06-1-302-3218
E-mail: info@blomus.hu

Adatkezelési elveink összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról