BLOMUS
Design webshop

06.20.363.6659

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató

A Silentdesign.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő képviselője: Fogassy György, info@silentdesign.hu, 06205761474

Adatvédelmi felelős: Paless Eszter, iroda2@silentdesign.hu, 06705040778

Személyes adatok kezelésének célja: Az érintett által megadott személyes adatok adatkezelő általi felhasználása kapcsolattartási, tájékoztatási, számlázási, szállítási célokat szolgál. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a céltól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelés jogalapja: EU általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az adatkezelésre az érintett önkéntes hozzájárulása vagy törvény alapján kerül sor, akként, hogy az érintett személyes adatait kapcsolat felvételi, tájékoztatási célból megadta, amellyel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelő részére az érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében az adatszolgáltatással adja meg akként, hogy amikor bejelentkezik, azzal kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, használatához, és ezzel egyidejűleg az érintett az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elveket is elfogadja. Az érintett mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

Az adatkezelés időtartama: A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés 8 évig kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. Tehát a számlázási adatokat 8 évig megőrizzük.

Főszabály szerint hozzájárulása után a vásárló személyes adatait az oldalunkon a regisztrációval megadott felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül a vásárló bármikor kérheti bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését.

Amennyiben a vevő regisztráció nélkül vásárol, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását (lásd számvitelről szóló tv.).

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, megye, város, utca, házszám, irányítószám

Panaszkezelés: Az adatkezelést érintő panasszal a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Érvényes 2019. április 1-től visszavonásig.